Thursday, November 17, 2016

వైఫై, GPS అండ్ కాలింగ్ ఫెసిలిటీ తో ఇండియాలో పిల్లల కోసం స్మార్ట్ వాచ్ లాంచ్

http://www.digit.in/te/mobile-phones/alcatel-smart-watch-28859.htmlవైఫై, GPS అండ్ కాలింగ్ ఫెసిలిటీ తో ఇండియాలో పిల్లల కోసం స్మార్ట్ వాచ్ లాంచ్
Alcatel ఇండియాలో GPS కలిగిన స్మార్ట్ వాచ్ ను రిలీజ్ చేసింది. ఇది పిల్లకు కోసం తయారు చేయబడింది. దీని పేరు MoveTime. ప్రైస్ 4,799 రూ.
దీని సహాయంతో వాచ్ లో ముందుగా సెట్ చేసిన contacts తో పిల్లలు మాట్లాడటానికి అవుతుంది. పేరెంట్స్ కు పిల్లల బధ్రత విషయంలో ఇది useful.
అదనంగా దీనిలో వైఫై కూడా ఉండటం వలన GPS సహాయంతో పేరెంట్స్ పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకోగలరు ఎప్పటికప్పుడు. ఫ్లిప్ కార్ట్ లో సెల్ అవుతుంది వాచ్
ఇది Nucleus అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టం పై పనిచేస్తుంది. 0.95 in సింగిల్ OLED వైట్ కలర్ డిస్ప్లే తో వస్తుంది డివైజ్. ఆపిల్ మరియు ఆండ్రాయిడ్ ఫోనులకు కనెక్ట్ అవుతుంది ఈజీగా.
370 mah బ్యాటరీ తో ఇది రెండు గంటలు టాక్ టైం బ్యాక్ అప్ ఇస్తుంది. ఫుల్ చార్జ్ అవటానికి సుమారు 90 నిముషాలు పడుతుంది. స్టాండ్ బై లో 4 రోజులు వస్తుంది.
ఎమెర్జెన్సీ సమయాలలో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వటానికి SOS బటన్ కూడా ఉంది స్మార్ట్ వాచ్ లో. తెలియని వారి నుండి వచ్చే incoming కాల్స్ ఆటోమాటిక్ గా reject అవుతాయి.

https://www.flipkart.com/alcatel-kids-watchphone-location-tracking-smartwatch/p/itmezybhrrkawx2c?pid=SMWEZYBH64WZ7CAV&srno=b_1_2&otracker=browse&lid=LSTSMWEZYBH64WZ7CAVC0NFPY

Alcatel Move Time track & Talk watch listed for Rs. 4799 (Kids watch phone with location)

http://www.gogi.in/news/alcatel-move-time-track-talk-watch-listed.html

A smart watch made especially for kids called the Alcatel Move Time Track & Talk watch is listed and available on Flipkart with a price tag of Rs. 4,799. Key highlight about the Alcatel Kids watch phone is that it can track the user location and also comes with call functionality. 
Alcatel Move Time smartwatch sports a 0.95 inch color OLED screen supporting 96 x 64 pixels resolution. This Bluetooth smart watch is compatible with Android and iOS platforms. Watch weight is 40 grams. You do need an active SIM card with data enabled. There is SIM slot, just insert the SIM and the watch is ready to use.
By default the smart watch will show the time, date, signal bar and battery level. This is tracking device you can use this to track your kids location using GPS locator. In case of emergency your kids will be able to make calls to any of the pre-registered numbers or reply to 10 preset contacts. Apart from this parents can make calls and also send voice messages when their kids leave a preset safe zone.
Alcatel Move Time track & Talk watch
Other features are Bluetooth 4.0, Built in GPS, WiFi, Call function and 2G.  This smart watch is also water and dust resistant (IP65 certified). There is 380 mAh battery that takes about 1 hours to charge and gives standby time of up to 96 hours.
Alcatel Kids Watch Phone with location tracking is available on Flipkart for Rs. 4,799.

Monday, September 26, 2016

ChatSim

ChatSim is the world's first SIM card that lets you connect your ChatApps wherever you are. For just ₹950 a year you can send unlimited text messages and emoji with WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, LINE, Telegram and many other Instant Messaging apps. Thanks to ChatSim you can keep in touch with family, friends and colleagues. Plus another 3 billion people around the world

https://www.chatsim.com/chatsim

Friday, August 26, 2016

8 Tips to Protect Your Phone and Money From Hacking

http://blogs.wsj.com/moneybeat/2016/08/25/8-tips-to-protect-your-phone-and-money-from-hacking/

A growing number of Americans use mobile phones to access their bank accounts, giving savvy criminals an opportunity to remotely hack into devices and steal banking credentials. The following are some tips that can help protect your device – and your money.
+ Even though your phone likely came with software that is on the lookout for bad guys, you may want to install an anti-malware program – particularly if you use the device for banking transactions.
+ Know what you are installing. Only download apps from official sites and only download what you really need.
+ Be careful about using open wifi connections in public places if you are conducting personal transactions, especially financial ones.
+Don’t mess with your phone’s operating system. There may be a good reason why it won’t let you download a particular app.
+ Use additional authentication features that are offered on the phone, such as a fingerprint. If you’re using a password, make sure that it is different from your non-banking passwords.
+ Don’t click on unusual text messages, particularly if you don’t recognize the sender.
+ Keep track of your bank accounts and keep an eye out for unauthorized transactions. Even a seemingly small withdrawal could be the work of a hacker who may be testing the credentials with the intent of doing more damage at another time.
+ Quickly report any unauthorized transaction to your bank. The sooner you do so, the more likely you are to get your money back without complications.

25 reasons to love Linux

https://opensource.com/life/16/8/25-things-love-about-linux

25. There is no autopilot. I am the king of my machine. —Anupam Datta
24. Nowadays stuff just works. No hunting for obscure firmware etc. Plug and play. Done in the open. That's truly, wow. —Jan Wildeboer
23. It is possible to customize Linux in multiple ways: via the kernel when compiling it and in user space. Plethora of free apps. —Eugene J. Markow
22. One thing I like about Linux is the fact that it's absolutely free. That includes price, ability to modify the code to your own specs, etc. No restrictive licensing, etc. —James Takac
21. Don't ask what Linux can do for you, it is already done, but what code you can apply for Linux! —Vladimir Cicovic 
20. Working in the terminal is awesome. Makes me look like a badass tech guy in front of the people around me when typing those commands. —Nilesh Sarkar 
19. When I ask "How do I send data via the serial port?" on a Linux forum, I get relevant answers and help. Other forums responses be like "Have you tried the parallel port? —Eric Lovejoy 
18. The freedom to edit my GUI however I see fit without worries about end user license agreements. —Jesse Woodside 
17. A huge selection of applications, tools, widgets, and other software. —Nathan Leach 
16. It gives you the feel of being a real programmer, or a hacker! —Sai Charan
15. There is no limit to what you can do. If you can imagine it, you can make it. —Jeroen Tuijn
14. It is less risky when it comes to virus attack... and of course its an open source! —Kefilwe Mosesanyane
13. The power to customize and create my own specific operating system to be used for any purpose. —Rasyid Sahputra
12. The main thing I like about Linux is there are no wizards. When installing software, it just does it and that includes all the dependencies. —Shaun Henderson
11. My machine loves it! The way I have total control over everything. It's a love story that is inexpressible. —Rhitik Bhatt
10. There's always something new to learn. —Alexander Golubets
9. Stability, resource friendly, safety. —Alwan Rosyidi
8. The freedom. —Maja Isaksson
7. Terminal <3 alizai="" hahrukh="" nbsp="" p="">
6. The commands :) file handling and big data analysis :) —Sum Aira
5. Light-weight, flexible, stabile, safe. —Tomasz Mikołajko
4. There is more than one topic why I love Linux. But I think because it is available for everyone for free, makes the world a little more free. —Tux von Kybermann
3. The ability to freely download, run, change, and distribute the operating system to as many computers as I want. Not everyone can afford to purchase a copy of Windows every 3-4 years. Everyone can afford Linux! —Jonathan Niccolls
2. It's the Swiss Army knife of computing. —Gary Alexander
1. Everything. —Ayoub Arahmat

Thursday, July 28, 2016

Galera Cluster for MySQL

The World’s most advanced open source database cluster
Galera Cluster for MySQL is an easy-to-use high-availability solution with high system up-time, no data loss, and scalability for future growth

Thursday, June 2, 2016

Introducing WhatsApp's desktop app

https://blog.whatsapp.com/10000621/Introducing-WhatsApps-desktop-app

Today we're introducing a desktop app so you have a new way to stay in touch anytime and anywhere - whether on your phone or computer at home or work. Like WhatsApp Web, our desktop app is simply an extension of your phone: the app mirrors conversations and messages from your mobile device.

The new desktop app is available for Windows 8+ and Mac OS 10.9+ and is synced with WhatsApp on your mobile device. Because the app runs natively on your desktop, you'll have support for native desktop notifications, better keyboard shortcuts, and more.

To download the app, visithttps://www.whatsapp.com/download from your desktop browser. Then, open the app and scan the QR code using the WhatsApp app on your phone (look for WhatsApp Web menu under Settings).

Just like WhatsApp Web, the new desktop app lets you message with friends and family while your phone stays in your pocket.

Friday, April 29, 2016

How to Enable the Linux Bash Shell in Windows 10

http://www.laptopmag.com/articles/use-bash-shell-windows-10


Linux geeks rejoice. As of build number 14328, Windows 10 allows you to run a special flavor of the Bash shell (on Ubuntu) in a window. Using Bash, you can navigate around the file system, install and run Linux command line apps like the vi text editor or, with some unofficial tweaks, try to load windowed programs. However, before you can use Bash in Windows 10, you have to turn it on. Here's how.
1. Navigate to Settings. You can get there by clicking the gear icon on the Start menu.
Click gear icon for settings
2. Click Update & security.
Select update & security
3. Select For Developers in the left column.
For developers
4. Select Developer Mode under "Use developer features" if it's not already enabled.
Use developer features
5. Navigate to the Control Panel (the old Windows control panel). You can get there by hitting Windows Key + X and selecting Control panel from the pop-up menu that appears.
select control panel
6. Select Programs and Features. If it's not visible, make sure you select "Large icons" from the "View by" menu.
select programs and features
7. Click "Turn Windows features on or off."
Turn windows features on or off
8. Toggle "Windows Subsystem for Linux" to on and click Ok.
Toggle Windows Subsystem for Linux to On
9. Click the Restart Now button.
click restart now
10. Search for Bash in the Cortana / Search box and click its icon.
bash shell
11. Type "y" and hit Enter when promoted to install Ubuntu. The system will then take a few minutes to install Ubuntu in the command prompt window.
type y
12. Create a username and password.
Enter username and pwd
You can now use the Bash shell as if you were on a a computer with Ubuntu installed as its primary OS. There are a few command line apps built-in, including the vi and pico text editors, and you can add more by using the apt-get command. There's also a program which allows you to run windowed Ubuntu apps in Windows 10.

Friday, April 15, 2016

Microsoft is adding the Linux command line to Windows 10

http://www.theverge.com/2016/3/30/11331014/microsoft-windows-linux-ubuntu-bash?utm_campaign=theverge&utm_content=article&utm_medium=social&utm_source=facebook


https://channel9.msdn.com/Events/Build/2016/P488/player


Microsoft is reaching out to Linux developers in a way that the company never has before. "The Bash shell is coming to Windows. Yes, the real Bash is coming to Windows," said Microsoft's Kevin Gallo on stage at today's Build 2016 keynote. The announcement received an uproarious applause from the crowd. The new functionality will be enabled as part of this summer's Anniversary Update to Windows 10.
"This is not a VM. This is not cross-compiled tools. This is native," he said. "We've partnered with Canonical to offer this great experience, which you'll be able to download right from the Windows Store." Third-party tools have enabled this sort of thing for years, but a direct partnership between Microsoft and Canonical should offer even more flexibility and convenience for developers who prefer using these binaries and tools.
More importantly, it represents Microsoft's refreshing stance on open-source development. VP Terry Myerson teased "more coming soon" in regards to other possibilities signaling a modernized and extremely open Windows 10. This blog post by Microsoft's Scott Hanselman offers a deeper explanation of the move. "This is brilliant for developers that use a diverse set of tools like me," he said. "This is a genuine Ubuntu image on top of Windows with all the Linux tools I use."

Update: Microsoft has posted a very in-depth video covering Bash on Windows, which we've embedded at the top of this article. It should answer just about any question you might have.