Friday, November 9, 2018

Unix là gì và tại sao nó lại quan trọng? - VNReview (lời tuyên bố phát cho các báo)


VNReview (lời tuyên bố phát cho các báo)

Unix là gì và tại sao nó lại quan trọng?
VNReview (lời tuyên bố phát cho các báo)
UNIX là một hệ điều hành được phát triển vào thập kỷ 60. Nó là một hệ thống đa nhiệm, đa người dùng và ổn định đối với các máy chủ, máy trạm hoặc các laptop. Các hệ thống UNIX cũng có một giao diện đồ họa (GUI) giống như Windows của Microsoft, tạo ...